മൈലാഞ്ചി

ജാലകം

Thursday, 1 January, 2009

പുതുവര്‍ഷം...

പല തരം തിരക്കുകള്‍ ആയിരുന്നു.. ഈ വഴി വരാന്‍ ആയില്ല.. എന്തായാലും നല്ല ഒരു വര്‍ഷമാണ്‌ എനിക്ക് കടന്നു പോയത്. സുന്ദരമായൊരു വര്‍ഷം .. എത്ര നല്ലത് ആണെങ്കിലും ഓരോ വര്‍ഷവും യാത്ര പറയും. .. 2008 ഉം പോയി. സുന്ദരം എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ലത് മാത്രമെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അര്‍ഥമില്ല.. ഒരുപാടു പ്രശ്നങ്ങള്‍ .അസുഖങ്ങള്‍..ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം ചിരിച്ചു നേരിടാന്‍ കഴിഞ്ഞു എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ കാര്യമല്ല..
ഈ കൊല്ലം നല്ലത് മാത്രം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നല്ലതും വേണം, നന്നല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാല്‍ നേരിടാന്‍ ചങ്കുറപ്പു ഉണ്ടാവണം ...

നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാര്‍ക്കും നന്മകള്‍ നേരുന്നു..

സ്നേഹത്തോടെ

No comments:

Post a Comment

കൂട്ടുകാര്‍