മൈലാഞ്ചി

ജാലകം

Tuesday, 6 April, 2010

കൂട്ട്

കോലുകളും
മാരാരും
കാത്തിരിക്കുന്നു
ചെണ്ടേ ചെണ്ടേ
ഓടിപ്പോ..
 
തല്ലായ തല്ലെല്ലാം
ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍
നിന്നെപ്പൊതിയും
തുകലായ്
ഞാന്‍
കൂടി
പോരട്ടെ..?

Sunday, 4 April, 2010

ധര്‍മ്മസങ്കടം.

ഇനി വരും ജന്മങ്ങള്‍
നിനക്കുള്ളതാണെന്ന്
എങ്ങിനെ വാക്കു തരും..?

പുനര്‍ജന്മത്തില്‍
നാം
വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ...

Thursday, 1 April, 2010

ആഗോളവത്കരണം

ചൂണ്ടയില്‍
കൊരുക്കപ്പെടാനുള്ളതാണ്
ജീവിതമെന്ന്
കാത്തുനില്‍പ്പാണ് ചിലര്‍..

ചെറിയ ഇരയേ വേണ്ടൂ
മറ്റെല്ലാം മറന്ന്
കുരുങ്ങിക്കിടക്കാന്‍..

ചിലപ്പോഴെങ്കിലും
ഇര പോലും വേണ്ട
കൊളുത്തുതേടിപ്പോയി
പിടഞ്ഞുവീഴാന്‍..

എന്നാലും
ചൂണ്ടയിടുന്നവന്‍
എന്നും
വേട്ടക്കാരന്‍ തന്നെ...

എതു വേട്ടക്കാരനേയും
കുരുക്കാനുള്ള ചൂണ്ട
ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ചാണ് 
പിടഞ്ഞു തീരുന്നതെന്ന് 
അറിയും വരെ..

കൂട്ടുകാര്‍