മൈലാഞ്ചി

ജാലകം

Tuesday, 20 February, 2018

യാത്ര ❤ 4

വഴിയോരത്തെ തണലിൽ
നിന്റെ മടിയിൽ തലചായ്ക്കവേ
ഇത്രദൂരമെന്തേ തനിയെ യാത്ര?
എന്നേതോ യാത്രികൻ...

ഇനിയൊരിക്കലും തനിച്ചാവില്ലെന്ന്
ഞാൻ ചിരിച്ചു...
നീയോ?


കൂട്ടുകാര്‍